; سامانه فیش حقوقی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه


اعلانات

جهت ورود به سامانه اطلاعات را از واحد حسابداری دریافت نمایید

در صورت وجود هرگونه مغایرت در اطلاعات به واحد حسابداری اطلاع دهید.

لطفا جهت عملکرد بهتر سامانه از مرورگرهای بروز شده استفاده نمایید